Ge en gåva | Bankgiro: 633-6432 | Swish: 123 668 5929

The House – 2017

//The House – 2017

The House – 2017


Inför det kommande året 2017 kommer vi i the House att samlas i bön och fasta i 21 dagar i vår nya lokal på Wasagatan 5b i Gbg. Fastan börjar söndagen den 8:e januari och avslutas den 28:e januari. Offentliga samlingar varje dag söndagar t.o.m. torsdagar varje vecka kl 19:00. OBS! Söndagar kl 15:00.
Låt oss tillsammans ta Jesu ord på allvar när han säger att “när brudgummen tas ifrån er, då skall ni fasta”!
Vi fastar ifrån mat, TV, dataspel och FB/internet under denna perioden och ger den tiden till vår Far i himlen som har lovat att han skall höra oss när vi ber och fastar för vårt land och vårt folk. Vi väljer att äta en “annan mat” under den perioden. Allt gör vi för Guds rikes skull och för att få se en ny tid över vårt land. Samtidigt kommer du själv att förvandlas när du gör detta, det kan vi vittna om.
Gud välsigne dig…House, Ulf C.

Rom.13. 2 Krön. 7:14
…”men om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom (upprättelse) åt deras land.”

Joel. 2:12-13, 16-19
”Men nu, säger HERREN, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till HERREN, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda.

Samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också dem som diar vid bröstet. Må brudgummen komma ut ur sin kammare och bruden ut ur sitt gemak. Må prästerna, HERRENS tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: ” HERRE, skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli till en nidvisa bland hednafolken. Varför skulle man få säga bland folken: Var är nu deras Gud?” Då fylldes HERREN av nitälskan för sitt land, och han förbarmade sig över sitt folk. HERREN svarade och sade till sitt folk: Se, jag skall sända er säd och vin och olja, så att ni blir mätta. Och jag skall inte längre låta hednafolken förakta er.”

By | 2017-01-10T10:56:27+00:00 January 2nd, 2017|