Ge en gåva | Bankgiro: 633-6432 | Swish: 123 668 5929

RAPPORT EFTER UPPROPET, BÖN OCH FASTA FÖR SVERIGE.

//RAPPORT EFTER UPPROPET, BÖN OCH FASTA FÖR SVERIGE.

RAPPORT EFTER UPPROPET, BÖN OCH FASTA FÖR SVERIGE.

Vi har nu avslutat 21 dagars fastan för den här gången. Vi har träffats varje kväll i 21 dagar och haft en fantastisk resa som kulminerade den sista veckan. Jag förstår mer varför de träffades varje dag som det står i Apg.2:42. Så gott som varje dag öste Helig Ande glädje, frihet och ny uppenbarelse över oss. Att be för Sverige och allt som hänger ihop med detta har varit en förmån för mig. Men jag vill också säga detta…Vi (House) är inga “andliga stålmän” vi är en grupp helt vanliga människor med fel och brister som alla andra. De flesta av oss är i ålder ca. 20-35. Vi är varken bättre eller sämre än andra, har bara bestämt oss för detta. Alla kan göra detta. Det är faktiskt roligt att få göra detta, jag är grymt tacksam över att få vara med helt enkelt. Detta inlägget kommer att handla om FASTA och bön.
Jag möter ibland ett raljerande synsätt på detta med att fasta och det är tråkigt. Att vi inte behöver det längre, att Jesus fullbordat allt så det är slöseri med energi och kraft att fasta. Men det är nog mer okunnighet än något annat. Jesus uppmanade oss att göra det och det räcker för mig. När vi fastar “tyglar” vi våra kroppsliga behov kan man säga. Mer än något annat så gör fastan dig mer känslig för Guds röst i ditt liv. Du hör helt enkelt bättre.
Jesus sa ju inte OM ni fastar, han sa NÄR ni fastar. Han sa också att när Brudgummen inte längre är ibland er då skall ni fasta. Varför skall man det? Varför sa han det?
Jesus bad sina lärjungar att fasta när han sa…“Matt. 6:16…NÄR ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön. 17 Nej, NÄR du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte 18 så att inte människor ser att du fastar, utan bara din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig”.
Joel. 2:12 Men nu, säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan.16 Samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också dem som diar vid bröstet. Låt brudgummen komma ut ur sitt rum och bruden ur sin kammare.17 Låt prästerna, Herrens tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: ”Herre, skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli en nidvisa bland hednafolken. Varför ska det få sägas bland folken: Var är deras Gud?”
Genom historien så har gudsmän och gudskvinnor vars liv har visat på Guds kraft till förändring gjort fastan till en del av deras andliga arsenal för att övervinna. Det är inte så svårt som en del tror. Det är faktiskt ganska enkelt.
Den bokstavliga meningen av ordet fasta på hebreiska betyder “att täcka för sin mun”. En riktig fasta menas med att man avhåller sig ifrån fysisk mat. Man äter inte. Jesus fastade också det läser vi väl främst om i Matt. 4.1-. Man kan fasta ifrån andra saker också (TV, dataspel, sex, bio etc.) men bokstavligen betyder det att man inte äter någon mat.
Fastan betyder också att vi inte tar av “jorden vi lever på och gör den till mat”. Vi äter istället en annan mat. I det sammanhanget byter vi detta emot den MAT Jesus talar om som kommer ur Guds mun. Matt.4:3 Då trädde frestaren fram och sade till honom: »Är du Guds Son, så bjud att dessa stenar blir till bröd.»4 Men Jesus svarade och sa: »Det är skrivet: ‘Människan skall leva inte bara av bröd, utan av allt det som utgår ur Guds mun.’»
Joh.4:31-34 ”Under tiden bad lärjungarna honom: “Rabbi, ät.” Men han sade till dem: “Jag har mat att äta som ni inte känner till.” Lärjungarna sade till varandra: “Inte kan väl någon ha kommit med mat till honom?” Jesus sade: “MIN MAT är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.” Job 23:12 ”Dina läppars bud har jag inte övergett, hans muns ord är mig en större skatt än mitt dagliga bröd.
Ok, det är först en sak du kan förvänta dig när du fastar. Först blir du hungrig…big news:). Din kropp behöver mat och är van vid att få vad den vill ha. Du kommer med stor sannolikhet känna både en fysisk och psykisk längtan efter mat. När du då gör det vänd då denna längtan till att BE! Vanligtvis så är det de första 3-4 dagarna som kroppen “skriker” mest efter mat. Sedan blir den “rösten” svagare och svagare. Du kommer in i en större förståelse allteftersom. Du ser saker i Guds Ord du inte sett förut osv. Det blir lättare att koppla med Gud. Så funkar det för mig och de jag har gjort detta tillsammans med.
Du tillåter din andliga hunger att bli starkare och mer fokuserad, och du föder din andliga människa med samma entusiasm som du föder din fysiska kropp. Du bestämmer dig för en tid att din fysiska hunger får underordna sig din andliga hunger.
Ps.119:103. Hur underbart smakar inte dina ord, de är sötare än honung för min mun.
Jer.15:16. När dina ord kom till mig så åt jag det, de blev för mig glädje i mitt hjärta, för jag är kallad av dig. Hes.3:1- Och han sa sedan till mig ” Du människa ät vad du här finner, ät denna bokrulle, gå sedan och tala till Israels folk”.
Guds ord ger näring in i vår andliga människa. Det är uppenbart att Jesus talade om detta som viktigare än vår fysiska mat. Om vi fastar ifrån Guds ord blir vi svaga och saknar kraft för att övervinna. På samma sätt som vår fysiska kropp behöver mat.
VAD FASTAN INTE ÄR.
Fastan är inte en väg för att imponera på Gud, eller manipulera honom. Fastan är inte en hungerstrejk för att tvinga Gud att ge dig vad du vill ha. Han har ändå aldrig hållit någonting ifrån dig. Det är tvärtom så att fastan gör din andliga hörsel mer känslig så att han kan tala till dig. Du stänger av allt brus och oljud ifrån den här världen kan man säga. Fastan blir också en bra träning för dig att lära ditt “kött” att vara underordnat din ande. Gal 5:17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill.
Att säga nej till hunger och längtan efter mat kommer att vara ett offer du ger till Gud. Varje gång du säger nej till det din kropp vill ha, placerar du ett offer på altaret. Offret är din lydnad 1 Sam. 15:22. Det är alltid förknippat med ett löfte om eld i ditt liv! På samma sätt som din kropp förväntar sig mat, så kommer din ande att börja längta efter andlig mat. Han kommer att börja skapa i dig en andlig hunger som bara han kan mätta. Du ersätter fysisk mat med andlig mat. Meningen är att du skall fylla den här tiden med andlig mat för att be, lyssna och läsa hans Ord. Jag vet att detta för många av oss låter tråkigt! Men vi måste förstå att INGENTING av det Jesus säger är tråkigt! Religiösa andemakter och “späknings läror” har förstört och perverterat vår längtan att söka honom på det här sättet.

DIN PERSONLIGA FIGHT SOM DU KAN VINNA!
Jag vill fråga dig, var står du inför idag? Vilka berg har tornat upp sig så att du inte längre ser? Då skulle jag vilja före allt annat att du är väldigt ärlig emot dig själv. Smärtsamt ärlig om så behövs. Finns det något hinder, synd som legat i ditt liv väldigt länge och som Helig Ande pekar på? Vänd då om, be sedan om förlåtelse? Bed honom om förlåtelse först, sedan förlåt dig själv och sedan andra. Om du gjort något emot andra gå då och be om förlåtelse. Skyll INTE på andra, försköna inte utan var bara ärlig. Gå hellre en mil extra. Oavsett vad någon gjort emot dig så är det ditt liv det handlar om inte deras. Att förlåta är ett villkor för att själv bli fri. Sedan ta ex. en vecka med fasta och bed över ditt liv, ditt ex, din familj, din chef eller någon/något annat. Be sedan H.A. om kraft att lyda.
Ett bra exempel är Josafat, en av Israels konungar 2 Krön. 20:12- “Vi står maktlösa (utan råd och hjälp) mot denna stora skara som kommit emot oss. Vi vet inte vad vi skall göra, vi riktar våra blickar mot dig.” 2 Krön. 20:3 Joshafat blev fylld av fruktan och bestämde sig för att vända sig till Herren. Han utlyste sedan en FASTA i hela landet…han fick då strategin av Gud när han och folket gjorde detta. När de sedan började jubla och prisa Gud, fick de övertaget och fick se hotet vändas till seger. Lösningen fanns inte i problemen. Lösningen fanns hos Gud oavsett hur omöjligt det än såg ut. Jublet kom ifrån att de fastat och ödmjukat sig.
Det hade aldrig gått att bara jubla och ropa. Det krävdes mer än det. Ett rop ifrån en inre kraft som tagit plats i våra hjärtan av tro där vi inte ser problemen före Gud. Det är vad vi behöver. Att Sverige skulle kunna förändras och gå in i en väckelse är fullständigt, kvalifiserat omöjligt! Vi har som Guds folk inte en chans emot dessa berg vi står inför idag. Det är en rapport som är efter det vi ser med våra fysiska ögon, ett faktum. Efter år av avkristning och uppror emot Gud står vi på en plats där endast en äkta, djupgående omvändelse kan börja bryta upp dessa cementerade betongvallar av motstånd satan byggt upp i vårt land. Gud har aldrig gjort något annat än älskat oss. Det är inte hans fel. Men vi har vänt oss bort ifrån honom, kanske mer än något annat folk på jorden i dagsläget. Vi hade sanningen men övergav den!
Men det går att vända detta. Det var inte omöjligt för Josafat och det är inte omöjligt nu heller!
Jesus svarar lärjungarna när de försöker kasta ut en ond ande…Mark. 9:17 “Detta slag KAN INTE kastas ut genom något annat än genom BÖN OCH FASTA”! Det är alltså så att vissa slag kan inte kastas ut om man inte fastar och ber! Uppenbart så var det otron han talade om inte bara om den onda anden i pojken. Både fariseerna och lärjungarna försökte men kunde inte, deras otro hindrade dem.
Vi har fått redskapen och vapnen för att kunna besegra den otro som vilar över Sverige. Jag talar inte om att tro eller hoppas på Guds existens. Det räcker inte att du tror att Gud finns, du måste känna honom! Jag talar om den tro Jesus hade när han uppmanade oss med detta…”Större gärningar än dessa skall ni göra i mitt namn”! Jag är absolut övertygad om att förändring och väckelse över Sverige innefattar bön och FASTA. Men det börjar med att du och jag besegrar våra personliga “demoner”.
Men sanningen att säga så är bön det vi oftast lägger minst tid på när det gäller verksamhet i våra kyrkor. Satan har gjort detta till något tråkigt, något som gamla människor håller på med därför att de inte har nån annan uppgift kvar, ungefär. Eller när bönen stannar vid att vi bara ber för varandra (vilket inte är fel) men inte flyttar oss upp på en nivå där vi på allvar tar ansvar för vårt land genom målinriktad bön som beds med kraft! Många av våra äldre “bönekrigare” minns tider tillbaka när väckelseelden brann i många kyrkor. Men deras röster får sällan höras. Ändå vet vi att varje genombrott av andlig dimension ALLTID föregåtts med bön och förkrosselse inför honom. Som då först börjar med individuell förändring för att sedan sprida sig till en kollektiv längtan efter väckelse och förändring i nationen. Wales-väckelsen i början av 1900 talet där Gud använde en ung man, Evan Roberts, är nog det närmaste vi kan komma i modern tid (så modernt det nu var då) där hela det dåvarande samhället gick igenom en skakning man inte hade sett tidigare. Det är nog det vi också behöver be om i Sverige. En reformation som går på djupet i svenska folket och inte minst i Guds församling där vi inte längre är svansen utan huvudet enligt 5 Mos. 28:13. Till detta behöver vi också gå in i fasta (och bön givetvis). En sak är absolut säker…jag skulle aldrig ha varit där jag är idag om jag inte hade tagit hans ord om fasta och bön till mig.
Så jag har försökt att tända en längtan i dig att börja fasta och be, tro mig du kommer att behöva det och det kommer att förändra ditt liv. Jag ber att Fadern skall föra dig in i en ny dimension av kraft när han kallar dig att göra detta. Du kommer inte att bli besviken, Hans Ord lovar oss det (Ps. 107:9)…han stillade din (själens) törst och mättade din hunger med sitt goda…
Love, Uffe.

By | 2018-03-10T19:51:14+00:00 February 5th, 2016|