The House Band – Så länge jag lever

Ny samlingslokal! Välkomna!

Nyckeln till väckelse & reformation har igenom historien alltid varit bön & fasta. Den väcker en hunger på djupet i våra hjärtan och den formar oss till att bli mer lik Jesus. Den “uppväcker” våra inre ögon att känna igen honom när han kommer och ställer intellektet åt sidan för hjärtats kärlek och hunger efter mer av Jesus.

Han har gett oss en sann identitet som är alltigenom äkta. Genom Jesus har han gjort detta. Vi är alla hans favoriter, unikt skapade för mer än bara utbildning, ägodelar och framgång. Jesus och endast Jesus kan tillfredställa oss på djupet i våra liv. Han gick före oss för att visa på ett annat liv än bara det jordiska. Vi är här med ett syfte att påverka det samhälle vi lever i. Även om vi lever i en tid där människor vänt sig bort ifrån Gud så har Jesus gett sitt mandat till att kunna förändra genom den kärlek och överlåtelse han lagt ner i varje troende människas hjärta. Matt. 6:10 “Ditt rike kom såsom i himmelen så också på jorden!”