Ge en gåva | Bankgiro: 633-6432 | Swish: 123 668 5929
Shop 2018-10-27T11:19:11+00:00

Shop:

web

The House, T-shirt:
Läs informationen nedan för en beskrivning på vad loggan innebär.

Finns i dam- och herrstorlekar: S-XXL
(Kontakta oss för alternativ till barn)

För att beställa ring: 0735-463210 | Kontakta oss på Facebook @dietolivebrand | E-post: dietolivebrand@gmail.com.

Sågklingan:

TaggarInspirationen till ”taggarna” i logotypen kommer från ett profetiskt ord vi fick för några år sedan där Guds kommande församling i Sverige beskrevs som en sågklinga av eld som skär igenom landet, förtär all orättfärdighet och tänder eld på allt i sin väg.

”Se, jag gör dig till en tröskvagn, ny och med skarpa taggar, så att du skall söndertröska berg och krossa dem till stoft och göra höjder lika agnar.”
Jesaja 41:15
”Johannes svarade dem allesammans: “Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.”

Lukasevangeliet 3:16

Kronan:

Vi i The House tror att det nu är dags för de fem tjänstegåvorna att på riktigt fungera tillsammans. Det har varit en ständig kamp med att få detta attKronan fungera, men i den kommande tiden kommer vi att få se fungerande kropp där alla lemmar är funktionella. Därför har kronan alltså fem stycken ”knoppar”.
”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.”
Efesierbrevet 4:11

Kronan symboliserar även det konungsliga arv vi fått att regera tillsammans med Kristus.
”Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden.”
Johannes Uppenbarelse 5:10

Lejonet:

Lejonet symboliserar vår underbara och mäktiga konung Jesus, lejonet av Juda.

”Men en av de äldste sade till mig: “Gråt inte! Se, lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill.”
Johannes Uppenbarelse 5:5